İstanbul - Adalar


İstanbul'un güneyinde yer alan takımada dan oluşur. Takımadada 4'ü meskûn, toplam 9 ada vardır. Nüfus bakımından İstanbul'un en küçük ilçesidir. İldeki en eski ilçelerden olup adaya bağlı köy ya da belde yoktur. Marmara Denizi'yle çevrili olan adalara ulaşım, düzenli vapur seferleriyle sağlanır. Tarih ve doğa turizmi açısından önem taşımaktadır.

1-Büyükada
Büyükada, Prens Adaları olarak da bilinen İstanbul açıklarındaki adaların en büyüğüdür. Eski Yunanca adı Prinkipos'tur  Prinkipos Yunancada "Prens" anlamına gelmektedir Büyükada ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız 

 Büyükada Otelleri İçin Tıklayınız

2- Heybeliada
İstanbul Prens Adalarından en hareketli olanlarından dır,
Heybeli ada, İstanbul Prens Adalarının en yeşil adasıdır. Eski adı Yunanca bakır anlamına gelen Halki'dir.Heybeli ada Detayları için Tıklayınız3-Burgaz Adası 
Burgaz Adası, Yunanca adı Αντιγόνη (Antigoni); İstanbul (Prens) Adaları'nın büyüklük olarak üçüncüsü. Yuvarlak biçimdedir ve genişliği yaklaşık 2 kilometredir. Ada üzerindeki tek tepe Bayrak Tepe'dir. Ada (bir kısmı 2003'te yanmış olan) bir kızılçam ormanıyla kaplıdır.Burgaz ada Detayları İçin Tıklayınız 

4- Bahariye Adaları (haliç )
Bahariye Adaları ya da Haliç Adaları, #İstanbul'da, Haliç'in batı uçlarında, Eyüp ve Silahtar ağa semtleri arasında yer alan iki küçük adacık tır. Denizle hemen hemen aynı düzeyde olmalarına karşın, dönemsel olarak kaybolmayıp; sürekli adacıklardır. Bahariye Otelleri İçin Tıklayınız 


 Adalar Otelleri İçin Tıklayınız


Yorumlar